Kdo jsme

IMG_3035Jsme především počerňáci, kteří chtějí pracovat pro Počernice tak, aby naše městská část, byla dobrým místem pro život všech, kteří zde nejen žijí, ale i těch kteří nás navštíví. Nechceme pouze kritizovat, ale chceme dělat některé věci spojené s vedením naší městské části jinak a lépe. Chceme, aby se Počernice staly opět místem sousedské pospolitosti, vzájemné soudržnosti a respektu k názorům všech, kteří projeví zájem cokoliv zlepšit. Nejde nám o to, mít patent na řešení každého problému, ale chceme najít řešení vždy v komunikaci s těmi, jichž se problém týká.
25 let budování Počernic v novém období, je jistě již dlouhá doba na to, poohlédnout se za touto minulostí. Uvědomit si i minulost Počernic před rokem 1989 a vše nejen podrobit oprávněné kritice, ale hlavně poučit se z chyb a špatných rozhodnutí. Využít toho co se povedlo a společně to dobré a úspěšné dále rozvíjet. Nechceme vám, občanům Počernic, slibovat nesplnitelné, ale chceme slíbit poctivou práci pro společný prospěch nás všech. Bez vás a vaší pomoci to ale nepůjde. Proto nám pište o svých potřebách a problémech.  Ne vše můžeme splnit, ale chceme s vámi o všem diskutovat.

Představujeme vám některé naše kandidáty:

JUDr. Miloslav Blahovec

IMG_3047V Horních Počernicích žiji trvale i s rodinou od r. 1985. Mám dvě již dospělé děti a po celou dobu jen jednu manželku. Mými koníčky a zálibami je četba a fotografování. Obecně mám rád kulturu v jakékoliv její formě. Jsem povahy veselé, komunikativní a společenské. Což ostatně o nás, kteří máme nějaké to kilo navíc, platí obecně.

Pracuji dlouhá léta jako právník v podnikové sféře a v minulosti jsem působil 6 let jako právník a manažer ve zdravotnictví. V posledních 16 letech se věnuji hlavně právu v oblasti financí a v současné době pracuji jako právník v pojišťovně.

Současně jsem předsedou bytového družstva ALFA se sídlem Lhotská 2225 v Horních Počernicích a bytový dům tohoto družstva je důkazem dobrého hospodaření péče o svěřený majetek.

Do komunální politiky v Horních Počernicích jsem vstoupil v roce 1998. V posledních dvou volebních obdobích, jsem byl členem finančního výboru, kde se snažím využívat svých znalostí z oblasti finančního práva ku prospěchu obce.

Jsem znám svým sociálním cítěním, z čehož vyplývá i moje levicová orientace, a v rámci svých možností ochotně poskytnu pomoc potřebným. Především se snažím o prosazení doposud tolik zanedbávané (a to jak ze strany státu, tak i ze strany obce) bytové výstavby pro občany, kteří sami nemají v současné době dostatek prostředků pro zajištění dnes nepochybně drahého (a často i zbytečně předraženého) bydlení, zejména tzv. startovací byty pro mladé rodiny, ale i vhodné a přiměřené bydlení pro důchodce. Zde vidím dlouholeté, velké mínus v dosavadní podpoře a pomoci obce potřebným občanům. Tuto problematiku vidím i jako svůj hlavní úkol pro další období, pokud dostanu od vás důvěru.

 

Jaroslav Kočí

IMG_9891Nevím, jestli je 35let života v Horních Počernicích dost, nebo málo na získání důvěry pro práci ve vedení naší Městské části. Ostatně v Zastupitelstvu pracuji od roku 2002 a snažím se práci vykonávat svědomitě a poctivě. Svoji práci ve sportovní a kulturní komisi a i posledním volebním období v Kontrolním výboru jsem vždy vnímal z pozice náruživého a všestranného sportovce. Ve sportu musí každý  pokud chce mít úspěch ukázat co v něm je, co umí, ale také musí umět přiznat prohry a zklamání, že nedokázal více. Příčiny neúspěchů a nezdarů, jsem tak jako ve sportu, vždy hledal u sebe. Sport a práce v obci, například pořádání odpoledních plesů pro naše dědečky a babičky, nebo práce s kluky v místním Domě dětí a mládeže jsou pro mne v podstatě koníčkem, zábavou ale také zdrojem poučení a poznání. Někdy je až s podivem, jak se některé názory a moudra našich seniorů, nebo nápady dětí  dají využít k pochopení a zaujmutí  postoje, při řešení problémů v zastupitelstvu naší MČ. Děti mám již dospělé, takže se této práci mohu věnovat naplno. Vy kteří mě znáte, víte, že jsem společenské a veselé povahy, tolerantní k názorům druhých a nedělá mě problém udělat si legraci sám ze sebe. Divadlo a kultura je pro mne životní nutností a také si rád divadlo zahraji. Rád bych i v dalším období pro naši MČ pracoval, pokud mě a nás podpoříte.

 

Jan Brunner

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVážení přátelé, kamarádi a všichni počerňáci. Žiji tady v Horních Počernicích s vámi již téměř 60 let. Počernice se staly mou srdeční záležitostí. Prošel jsem si tady obdobím zablácených ulic, dlouhodobých výpadků proudu, špatného dopravního spojení, ale také obdobím, kdy jsme společně budovali novou infrastrukturu obce. Měl jsem tu čest v sedmdesátých a osmdesátých letech společně s vámi budovat první kanalizace, vodovody, obchody, školy a mnoho dalšího. Byly to doby, na které rád vzpomínám, protože po společné práci ve výkopech s lopatou jsme pak večer u piva poseděli a popovídali o našich společných strastech i radostech. Současná doba nám přináší mnoho nového a dobrého, ale trochu nám ta společná sousedská pospolitost a tolerance chybí. Stará moudrost říká: „sousedy si nevybíráš, ale musíš umět s nimi žít“. A to mě život naučil. Proto vám nechci v souvislosti s mým rozhodnutím usilovat o vaši důvěru v komunálních volbách slibovat nesplnitelné věci a předkládat cíle, které jsou jen předvolební vábení. Chci vám nabídnout jediné. Pojďme společně žít v Počernicích jako sousedé. Snažit se vzájemně chápat a porozumět si, i když můžeme mít každý jiné politické přesvědčení. Vždyť úspěchy, nebo nezdary nezpůsobuje jen momentálně vládnoucí strana, nebo koalice, ale podílí se na nich i opozice.

Přes dvacet let jsem budoval myslím úspěšnou firmu, kterou dnes již řídí mí synové a já se mohu opět vrátit pokud mi to i vy umožníte k práci ve prospěch Počernic. Jsem i mino jiné zakladatelem Klubu historických vozidel Horní Počernice a každoročně pro vás v posledních letech spolu s kolegy pořádám Chvalskou VETRAN PARTY. Zajímám se o historii Počernic a spolu s kolegou Přemkem Frýdou jsme napsali knihu o motorizmu v Horních Počernicích.

Pokud usoudíte, že jsem pro vás platným sousedem, který je ochoten hájit vaše zájmy na místní radnici mohu vám nabídnout:

Čisté ruce, poctivou práci, slušnost a korektnost a především snahu o lepší a kamarádský život s úsměvem v Horních Počernicích.

 

Ivana Mazouchová

IMG_3059Ač původním povoláním technik a administrativní pracovnice ve svém pohledu na svět a život kolem nás mě oslovují krásné věci, hezké a příjemné okolí a ráda se na tomto i sama podílím. Vytváření krásných věcí je pro mne i koníčkem. Proto se zabývám patchworkem dalšími podobnými aktivitami. Jsem vášnivá houbařka a milovnice přírody vůbec. Tyto moje životní koníčky a aktivity myslím předurčují i můj postoj ke společenskému dění, politice a občanskému životu vůbec.  Není mi lhostejné, v jaké společnosti žijeme, proto se snažím podílet se na vytvoření snesitelnějších životních podmínek a o návrat starých dobrých mravních zásad. Zaměřuji se hlavně na pomoc a zlepšení životních podmínek pro seniory a lidi se společenským handicapem. Slušnost, úcta a tolerance jsou mými životními zásadami. Při prosazování dobrých a společensky prospěšných věcí, ale dovedu být neúnavná, pracovitá a ve svých postojích zásadová. V zastupitelstvu a komisích pracuji již několik volebních období a pokud máte dojem, že by má práce byla pro naši MČ přínosem i v dalším období, budu se snažit vás nezklamat.

 

Miroslav Franěk
P1000216V podstatě jsem úředník, musím však říci, že moje práce není sedět na židli za stolem, ale naopak často bývám v terénu a to zejména ve Středočeském kraji a moje práce je velmi pestrá. Mimo své zaměstnání mám mnoho dalších aktivit, které mě těší, a díky nim se rozhodně nenudím. Celkem 3 volební období, tedy 12 let jsem působil v zastupitelstvu v Horních Počernicích a současně byl předsedou Komise sociální, zdravotní a protidrogové, dosud jsem členem výboru pro partnerství a od roku 2000 chodím k soudu jako přísedící, kde posuzuji trestnou činnost občanů Prahy 9.

Daleko nejvíce času mi zabírá, ale také nejvíce radosti přináší práce s dětmi jak v průběhu roku, tak zejména na letních táborech, kam jezdím z vlastní dovolené jako hlavní vedoucí již 25 let. S dětmi člověk nestihne ani stárnout a v jakémkoliv věku se zapojuje do dětských her. Odpočívám nejraději na horách, kde holduji jízdě na horském kole, nebo turistice, v zimě samozřejmě lyžování. Rád si zahraji fotbal, tenis a mnohé další sporty, kde se občas také střetnu se svými již dospělými syny a vždy jde o velký sportovní souboj. Pokud to jen trochu jde, jezdím na folkové a country festivaly po celé republice a za kulturou v Praze.

Do Horních Počernic jsem se přistěhoval v roce 1992, takže původně naplavenina, ale za těch 20 let se tu cítím opravdu doma. Mám tu mnoho přátel a také rád sleduji z blízka život v Počernicích. Zvláště z blízka sleduji počernický kulturní život, obdivuji všechny místní ochotnické soubory a mnoho možností zábavy pro obyvatele Horních Počernic v každém věku. Zkrátka mám pocit, že v Horních Počernicích žije velké množství aktivních a šikovných lidí.

Mým cílem je prosazovat,  aby se všechny  problémy  řešily „selským rozumem“ a bez ohledu na politické strany a hnutí vždy ve prospěch Počerňáků.

Václav Exner

IMG_0002Pro strohého matematika a fyzika je docela těžké napsat o sobě něco zajímavého. Zvláště pak, když mým celoživotním heslem je „Méně mluvit – více jednat“. Přesto bych se pokusil pár vět o sobě. Jako  absolvent  Matematickofyzikální fakulty University Karlovy a Vojenské akademie v Brně jsem působil na úsecích programátorství a automatizace ve Výzkumném a zkušebním středisku letectva, podniku Škoda Plzeň, Ústavu školských informací Ministerstva, dále i jako ředitel odboru v podniku zahr. obchodu Omnipol. Do KSČ vstoupil v roce 1962, členství mě bylo přerušenou pouze krátce v roce 1969. V roce 1992 jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny, kde jsem působil do roku 2010. V rámci Sněmovny  jsem  se zaměřoval na zahraniční a hospodářskou politiku. V letech 1993-2006 jsem byl místopředsedou KSČM. I když jsem prošel, jak vidíte mnoha funkcemi jak v praktickém, tak politickém životě, rád se nyní věnuji místní komunální politice. – prosazuji vyšší účast občanů na řízení a kontrole veřejné správy. Mým koníčkem je chalupaření a také sport. Působím i v řadě vlasteneckých a zájmových organizací. Myslím, že svými životními zkušenostmi bych mohl i nadále být platným a dělným členem v zastupitelstvu naší Městské části, pokud od vás mých spoluobčanů dostanu důvěru nejen já, ale KSČM

 

JUDr. Přemysl FRÝDA

Přemek Frýda a Šimon ValešS mírnou nadsázkou bych se mohl představit jako:  právník, spisovatel a cestovatel. Na živobytí si vydělávám v Koordinačním středisku transplantací, což je místo, kde se setkáte s životem i se smrtí v míře vrchovaté. Spisovatelem jsem jen velmi nepatrným, spíš jen tak pro radost jsem si napsal a za své i vydal pár knížek, z nichž jedna je dokonce o Počernicích, lépe řečeno o tom, čím se Počernice zapsaly do historie světového automobilismu. A to cestování je spojené s mým současným i bývalým zaměstnáním, Evropu jsem procestoval skrz naskrz, navštívil jsem všechny světadíly a úplně nejdál jsem byl na Novém Zélandu. Ale – všude dobře, doma nejlíp.

V Počernicích bydlím už skoro 40 let, nejsem snad už tedy naplavenina, ale připadám si spíš jako usazenina. Zažil jsem tady hodně, vychoval dvě děti, zestárl a snad taky trochu zmoudřel. Už vím, že nic není černobílé, že s lidmi je lepší se domluvit než bojovat a že co si neuděláme, to nebudeme mít.

Ze školy si pamatuji, že každý má povinnost “pracovat s chutí usilovnou na národa roli dědičné“. A ještě to, že na „ó tempora, ó mores!“, jaké to časy, jaké to mravy, si stěžovali už ve starém Římě. Taky bych chtěl svým dílem přispět k tomu, abychom si nemuseli tolik stěžovat. Mám zkušenosti s prací ve zdravotnictví, dlouhá léta jsem se živil jako překladatel, snad mám všech pět pohromadě a snad umím trochu jednat s lidmi. Možná bych mohl být něčím užitečný. Jinak na tom obrázku ten větší jsem já a diskutuji s vnukem Šimonem o aktuálních otázkách komunální politiky.